Skip to content

Az alacsony keresetűek arányának csökkenése Magyarországon volt a második legnagyobb 2010 és 2018 között

Alacsony keresetűnek tekintjük azokat, akik az adott ország bruttó mediánkeresetének a kétharmadát vagy annál kevesebbet keresnek. Az Eurostat négyévente adja ki a tagországokban az alacsony keresetűek arányát 2006 óta, nemrég ismerhettük meg a 2018-as adatokat. A mikrovállalkozásokban dolgozókra nem terjed ki a vizsgálata, csak a 10 fős vagy annál nagyobb szervezetekben dolgozókat vonja be a mérésbe.

A magyar adat 2006-ban még 21,9% volt, ezzel akkor a 20. helyen álltunk a tagországok között, jóval meghaladva a 15,7%-os értékét. Csak Romániát, Lengyelországot és a Baltikumi országokat valamint Ciprust tudtuk megelőzni. 2010-re nagyon kis javulást produkált ugyan az akkori kormány (mindössze 2,4 százalékpontot), de a vizsgálatba bevontak közel ötöde még mindig alacsony keresetűnek számított.

Majd 2018-ra az Orbán kormány alatt majdnem 8%-ot javítva a 8. helyre jöttünk fel a tagállamok sorrendjében úgy, hogy már csupán a vizsgált munkavállalók alig több, mint tizede számít alacsony keresetűnek, s 2018-ban jóval magasabb volt a közfoglalkoztatottak létszáma, mint a 2010-es kormányváltáskor. Nálunk csupán Portugália tudott nagyobb javulást elérni ebben az időszakban.

Az OECD hasonló mérésében szintén kiválóan szerepeltünk, ott csupán Kolumbia, Korea és Costa Rica tudott nálunk nagyobb arányban javulni ugyanebben az időszakban. Az OECD vizsgálata abban tér el az unióstól, hogy ők a 10 főnél kisebb helyen dolgozókat is nézik. Az OECD mérése szerint 2018-ban a teljes nemzetgazdaságban dolgozók 16%a volt alacsony keresetűnek tekinthető.

Úgy gondolom, hogy igazán jól alátámasztja ez a mutató a korábbi minimálbéres postjaimban elmondottakat, azaz innen is látszik, hogy nemcsak az átlagos, de az alacsony keresetűek helyzete is jelentősen javult az elmúlt években. Már lehet, hogy sokaknak unalmas ez a téma, de minden nap látom, hogy teleharsogják az online teret a magyar minimálbért lekicsinylők, az uniós és világviszonylatban is legnagyobb javulást mutató kereseti adatainkat semmibe vevők, akik csak az európai minimálbér gőzös ideája után ácsingóznak. Ők is nagyon jól tudják, hogy ha a luxemburgi szintre kellene emelni a minimálbért hazánkban, akkor azonnal bedőlne a gazdaságunk, ezzel mindenkinek megszűnne a munkája – esetleg azoké nem, akiknek Brüsszelből utalják a fizetésüket.

Please share:
Published inBlogfoglalkoztatáskeresetek (earnings)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)